Vremea in Braila » Detalii & Prognoza

Localitatile judetului Braila

romanu

Oraşul Făurei


Oraşul Făurei este situat in judeţul Brăila la aproximativ 60 km de reşedinţa de judeţ Brăila.

Cătunul Gara Făurei facea partea din comuna Surdila Greci, iar numele său provenea de la localitatea Făurei-sat (aflată la 5 km de gara).

Localitatea a fost infiinţată in 1872 odată cu realizarea căii ferate între Galaţi si Buzău.

Avantajată de poziţia sa, lângă linia ferată care leagă Brăila de Bucuresti, este unul dintre principalele noduri de cale ferată din România.

Făurei a fost declarat oras la 17 februarie 1968.

Află si alte detalii aici

Oraşul Ianca


Este situat la 40 km de municipiul Brăila pe drumul naţional Bucureşti-Brăila. În administraţia sa intra satele Berleşti, Gara Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu, Târlele-Filiu.
Localitatea a fost declarată oraş in 1989.
Site-ul primariei Ianca: http://www.primaria-ianca.ro

Află si alte detalii aici


Oraşul Însurăţei


Se află la 50 km distanţă de municipiul Brăila fiind aşezat pe malul drept al Călmăţuiului.
A fost întemeiat în 1879 prin împroprietărirea a 500 de tineri "însuraţi" cu câte 4 hectare de teren.
Este centrul administrativ pentru Însurăţei si satele Lacu Rezi si Măru Roşu.
A fost declarat oraş in 1989.
Site-ul primariei Orașului Însurăței: http://www.primariainsuratei.ro

Află şi alte detalii aici


Comuna Bărăganul


Atestată documentar la 30 mai 1608 este una dintre vechile aseşari ale judeţului. A purtat initial denumirea de "Cioara Mică" (după porecla unei fete a moşierului, care a cumpărat moşia de la Mănăstirea Radu Vodă şi era poreclită „Cioara”) apoi mai tarziu s-a numit "Cioara Doiceşti" (după numele boierului Dinu Doicescu care devenise proprietarul moşiei pe care se afla Cioara Mică ). In 1967, odata cu reorganizarea administrativ-treritorială, primeşte numele de Bărăganul.
Localitatea este situală la 67 km sud-vest de Brăila pe drumul naţional Făurei-Feteşti.

Site-ul primariei Bărăganul: http://www.primariabaraganul.ro


Comuna Berteştii de Jos


Aşezată pe Valea Călmăţuiului are in componenţă satele: Berteştii de Jos, Berteştii de Sus, Gura Călmăţui, Gura Gârluţii, Nicoleşti si Spiru Haret.
Gura Călmaţui si Gura Gârluţii sunt cele mai vechi sate din comuna.
Se zice ca numele localităţii provine de la denumire unui lac din zonă "Bertea", proprietatea unui anume Bertescu. Astăzi lacul nu mai există.

Site-ul primariei Berteştii de Jos: http://www.bertestiidejos.info


Comuna Bordei Verde


Aflată odinioară pe drumul comercial care lega portul Brăila de capitala ţării, comuna are in administrare satele: Bordei Verde, Constantin Gabrielescu, Lişcoteanca si Filiu.

Satul Lişcoteanca (atestat in 1583) reprezintă un punct de interes pentru istorici prin cele trei situri arheologice datând din epoca neolitică: Movila din Baltă, Movila Olarului şi Moş Filon. Piesele descoperite aici sunt tezaurizate in patrimoniul Muzeului Brăilei.

Localitatea Bordei Verde a fost înființată de Ion Avram in anul 1855. Satul cunoaşte o dezvoltarea mai puternică dupa 1864 (socotit moment cert al infiinţării comunei), când, în urma reformei agrare a lui Alexandru Ioan Cuza, au fost împropietăriți 106 locuitori. Numele comunei, potrivit tradiției, provine de la o cârciumă adăpostită într-un bordei acoperit cu pământ, pe care creștea iarba în timpul verii.

Până la începutul anilor 1970 comuna Bordei Verde a mai avut un sat, Filiu sau Budișteanu situat în lunca Călmățuiului, la circa 2 Km vest de Lișcoteanca. Satul a fost abandonat de locuitori în urma inundațiilor catastrofale din 1970, aceștia mutându-se în special la Ianca și Brăila. În prezent se mai pot vedea doar ruinile bisericii fostului sat. După 1990 o parte dintre foștii locuitori s-a întors pentru a-si lucra pământurile ce le-au fost retrocedate, apărând astfel nucleul unei noi localități, cu același nume dar aflată pe un alt amplasament.

Află şi alte detalii aici


Comuna Cazasu


Comună suburbană a Brăilei. Până in 1990 a fost sat component al comunei Tudor Vladimirescu. A devenit o zonă rezidenţială pentru persoanele potente financiar.


Comuna Chiscani


Aflată in imediata apropiere a municipiului Brăila, în lunca Dunării, comuna are în componenţă satele: Chiscani, Vărsătura (menţionate in 1786 si 1788 in rapoartele unor călători străini) şi Lacu Sărat (aflat la Sud-Vest de staţiunea balneară cu acelasi nume).
Suprafaţa comunei Chiscani este de 299.4 km si reprezintă 6,3% din suprafaţa judeţului.

Site-ul primariei Chiscani: http://www.primariachiscani.ro


Comuna Ciocile


Localitatea a luat ființă pe la sfărșitul secolului al XVIII-lea. Este situata la 80 km sud-vest de Brăila si are in componență satele: Ciocile, Chioibășești, Odăieni si Chichinețu.

Site-ul Primăriei Ciocile: http://www.ciocile.com

Află si alte detalii aici


Comuna Cireșu


Reprezentând una dintre cele mai mari unități administrative ale județului, comuna are in componență satele: Cireșu, Batogu (atestat documentar la 4 iulie 1614 sub numele de Batogu Mic), Ionești, Scărlătești si Vultureni.

Batogu, acum un sat al comunei Cireşu, a fost comună pana in 1947. Conacul Batogu, construit în 1850, a fost reședința familie Filotti pana in anul 1947.
Actrița Maria Filotti, născută aici la 9 octombrie 1883, descrie localitatea in Am ales teatrul ca "un sat așezat în șes, cam între gările Ianca și Dedulești, în apropierea râușorului Călmățui, care era tare poznaș: când era uscat ca-n palmă, când se revărsa înecând recolta."


Comuna Dudești


Este formată din doua sate, Dudești (aflat pe linia ferata Făurei-Fetești, înființat in jurul anului 1925) si Tătaru (atestat la 8 iunie 1538).

Site-ul primăriei: http://www.dudesti.com

Află si alte detalii aici


Comuna Frecăței


Este situată in partea de est a Insulei Mari a Brăilei si are in componență satele Frecăței, Agaua, Cistia, Salcia, Stoenești și Titcov.

Forma alungita a asezarilor și dimensiunile mici ale acestora au fost influientate de condițiile de relief (fosta Baltă a Brăilei), satele fiind amplasate pe grinduri pentru a fi ferite de inundații.


Site-ul primăriei: http://primariafrecatei-braila.roComuna Galbenu


Se găsește în partea de vest a județului Brăila si are in componență satele: Galbenu (situat pe șoseau Făurei-Buzău), Drogu, Sătuc, Pântecani si Zanfirești. Până în anul 1950 au fost în componența județului Râmnicu Sărat.Comuna Gemenele


Satul Gemenele, sediul administrativ al comunei cu același nume, aflat la aproximativ 30 km de Brăila, a fost înființat in secolul al XIX-lea prin stabilirea unor locuitori veniti din satele Movila Miresii, Perișoru, Șuțești.

Satul Găvani (localitate noua) este cunoscut pentru descoperirea unui tezaur de obiecte datat in secolul IV î.Hr.Comuna Gradiștea


Situată la 52 km de orașul Brăila și 32 km de Râmnicu Sărat, pe șoseaua Brăila - Râmnicu Sărat, comuna are în componență satele Grădiștea, Ibrianu și Maraloiu.  Pană in anul 1950 toate s-au aflat in administrația fostului județ Râmnicu-Sărat.

Satul Grădiștea (centrul administrativ al comunei) a fost atestat la 1409 sub numele de Ciulnița (la câțiva kilometri de localitate se găsește lacul Ciulnița).

Importante vestigii din perioada dacica au fost descoperite la numai 4 km de sat în urma cercetarilor arheologice sistematice efectuate la popina Curmătura.

In satul Maraloiu, atestat cu denumnirea Dudești la 24 mai 1613, s-a descoperit un tezaur monetar datând din secolul al XIV-lea.

In Grădiștea-de-Sus s-a nascut la 5 aprilie 1932 scriitorul Fănuș Neagu  (d. 24 mai 2011, București). Vizioneaza cilp video cu Fanus Neagu.


Site-ul primăriei Grădiștea: http://www.primariagradisteabraila.roComuna Gropeni


Situată la 24 km de Brăila (pe drumul județean 212), in partea de est a județului, se întinde pe un loc de șes pe malul stâng al Dunării. Pe harta raialei Brăila, intocmită la 1788 de ofițeri ai statului major austriac, este marcat si satul Gropeni.

Aici s-a descoperit un tezaur monetar din epoca lui Justinian și Justin I.

În Gropeni există si un punct de trecere BAC peste Dunăre în Insula Mare a Brăilei. Locul de trecere este cel mai lat de pe tot cursul Dunarii depasind 2 Km lățime.Comuna Jirlău


Situata in partea de vest a județului Braila (pe malul drept al bălții Jirlău), pe șoseaua Făurei - Râmnicu-Sărat, are in componența satele Jirlău si Brădeanca. Pană in anul 1950 a făcut parte din județul Râmnicu-Sărat.Comuna Măraşu


Situată în Insula Mare a Brăilei, la 50 km de Brăila, are in administrare localităţile Măraşu, Băndoiu, Mugureni, Plopi şi Ţăcău. Satele apar menţionate in documente din prima jumătate a secolului al XIX-lea.

In apropiere întâlnim un important punct de atracţie turistică Parcul Natural Insula Mică a Brăilei.Comuna Măxineni


Situată în partea de nord a județului, la 28 km de Brăila (pe şoseaua Brăila - Focsani), are in componenţă satele Măxineni (atestat documentar in anul 1554), Corbu Nou, Corbu vechi, Latinu şi Voineşti. Păna in 1950 localităţile enumerate au făcut parte din judeţul Râmnicu-Sărat.

Datorită deselor inundaţii provocate de râul Siret locuitorii vechii vetre a satului Măxineni au fost nevoiţi să părăsească aşezarea si s-au mutat pe vatra actuală (în urma inundaţiei din 1878).

În fosta vatra a satului Măxineni, pe locul unei biserici de nuiele, Matei Basarab ridica in 1637 Mănăstirea Măxinei. [Vezi si reportaj video despre Mănăstirea Măxineni]Comuna Mircea Vodă


Situată pe drumul național Brăila-Buzău (intre Făurei si Ianca) comuna are in administrare satele Mircea Vodă și Dedulești.

Satul reședința de comună a fost inaugurat la 26 octombrie 1921, prima construcție din sat fiind "Școala nr. 1".

Satul Dedulești (fostă comună) este menționat in primul deceniu al secolului al XIX-lea, cu numele de Chiscani, ulterior ca Sloibozia-Dedulești. După înfiinţarea comunei Mircea Vodă, Deduleşti devine sat component al acesteia.Comuna Movila Miresii


Situată pe șoseaua Brăila-Râmnicu-Sărat, comuna are in administrare satele Movila Miresii (denumit pană in 1900 Măgura Miresii), Esna (atestat la 18 iulie 1570, cu numele de Ezda) și Țepeș Vodă (înființat in 1921).


Site-ul primăriei Movila Miresii: http://www.brmovilamiresii.roComuna Racovița


Comuna administreaza satele Racovița, Corbeni și Custura (atestat la 7 august 1596 sub numele de Călugărenii Stoicăi și Călugărenii lui Manea).

Pană in 1950 satele au făcut parte din din județul Râmnicu-Sărat.Comuna Râmnicelu


Are in administrare satele Râmnicelu (la inceputul secolului al XX-lea era cunoscut sub numele de Chișcu), Constantinești, Boarca și Mihail Kogălniceanu (fost Domnița).

Boarca și Mihail Kogălniceanu au făcut farte din județul Râmnicu-Sărat.

In 10 august 1951 la stația meteo din Râmnicelu a fost inregistrata cea mai mare temperatura din România, 44.5° C.Comuna Romanu


Are in administrare satele Romanu si Oancea.

Satele au fost inființate spre sfarșitul secolului al XIX-lea ca efect al legilor de împroprietărire.

Site-ul primăriei Romanu: http://www.primariaromanu.ro


Comuna Roșiori


Situată in partea de sud a județului Brăila, are in administrare satele Roșiori, Colțea, Florica, Pribeagu.

Satele comunei au fost inființate la sfârșitul secolului al XIX-lea, cel mai vechi dintre ele fiind satul Colțea apărut pe la 1810.

Satul Roșiori s-a inființat în urma împroprietăririlor de după războiul de independență (1878-1881) a tinerilor căsătoriți săraci.

Pană in anul 1968 satul Colțea a fost comună și a avut în administrare satele: Colțea, Florica și Pribeagu. Din 1968 cele trei sate trec in administarea comunei Roșiori.Comuna Salcia Tudor


Situată in partea de nord-vest a județului Brăila, are in administrare satele Salcia Tudor, Ariciu, Cuza Vodă, Gulianca si Olăneasca, ultimele doua fiind situate pe șoseaua Brăila-Focșani.

Primele locuințe au apărut pe teritoriul actualei comune in jurul anului 1789 prin stabilirea pe aceste locuri a unor crescatorilor de animale.

Site-ul primăriei Salia Tudorhttp://www.salciatudor.ro


Comuna Scorțaru Nou


Comuna administreaza satele Scorțaru Nou, Gurguieți, Pitulați (atestat la 7 august 1596) si Sihleanu.
Localitatea Sihleanu este cunoscuta prin descoperirile arheologice realizate aici.

Site-ul primăriei Scorțaru Nou: http://www.primariascortarunou.ro


Comuna Siliștea


Administrează localitățile Siliștea (menționata in documente din 1756), Cotu Lung, Cotu Mihalea, Mărtăcești, Muchea si Vameșu.

Până la 1 ianuarie 1965 satul şi comuna Siliştea s-au numit Nazâru.Comuna Stăncuța


Situată in partea de sud-est a județului, la o distanță de 45 km de Brăila, are în componență satele Stăncuța, Cuza Vodă (în documente cunoscut sub denumirea de Pârlita), Polizești și Stanca.


Site-ul primăriei Stăncuța: http://primariastancuta.roComuna Surdila-Găiseanca


Situată la 55 km de Brăila, pe drumul național Brăila-Buzău, are în administrare satele Surdila-Găiseanca și Filipești.

Localitățile apar menționate în documente din secolul al XIX-lea (Filipești la 1835, Surdila-Găiseanca la 1862).Comuna Surdila-Greci


Situată la 62 km de Brăila, pe drumul național Brăila-Buzău, are în administrare satele Surdila-Greci, Brateșu-Vechi, Făurei-Sat si Horia.

Se pare ca denumirea Surdila-Greci vine la numele unui mosier de origine greaca, Gheorghe Greceanu, care avea in proprietate pe la 1840 o moșie de 3000 ha.

Bătrânii povestesc că moșia boierului Gheorghe Greceanu era așa de mare încât mergeai zile intregi fără să vezi țipenie de om sau sa auzi vreun zgomot. Era ceva surd, de aceea oamenii numeau moșia "Surda Greceanului". Și de aici i s-a zis Surdila - Greci.


Site-ul primăriei Surdila-Greci: http://www.primariasurdilagreci.roComuna Șuțești


Situată pe șoseaua Brăila - Râmnicu-Sărat, la 45 km de Brăila, are în administrare satele Șuțești si Mihail Kogălniceanu.

La Șuțești se efectueaza cercetări arheologice în zona denumită Valul lui Traian.

[Vezi clip video despre Șuțești]


Site-ul primăriei Șuțești: http://www.primariasutesti.roComuna Tichilești


Situată pe malul Dunării, la 17 km de Brăila, are în administrare satele Tichilești si Albina.Comuna Traian


Localitatea Traian (cunoscută sub numele de Muftiu în timpul stăpânirii otomane), situată la 25 km de Brăila pe linia ferată Brăila-Făurei, este reședinta administrativă a comunei. În componența sa intră satele Traian, Căldărușa, Silistraru si Urleasca.Comuna Tudor Vladimirescu


Are in administrare satele Tudor Vladimirescu (apărut după razboiul de independență ca urmare a împroprietăririlor), Comăneasca si Scorțaru Vechi.Comuna Tufești


Este situată la 30 km de Brăila si are in administrare o singură localitate. Cele două sate, Tufești (component al fostei raiale) și Țibănești (înființat ca sat model în 1895), au fost reunite.Comuna Ulmu


Situată la 64 km de Brăila, comuna Ulmu (numită pană la 1 ianuarie 1965 General Poetaș) are in componența sa satele Ulmu și Jugureanu.

Documentele atesta existența in anul 1796 a unei școli primare in satul Ulmu, prima mențiune despre o astfel de instituție din județul Brăila.Comuna Unirea


Aflată în componența raialei Brăila si cunoscută pâna la 1 ianuarie 1965 sub numele de Osmanu, comuna are in administrare localitățile Unirea și Valea Cânepii.


Comuna Vădeni


Localitatea Vădeni, reședința administrativă a comunei, se afla la 16 km de Brăila pe drumul DN 2B. Comuna are in administrare satele Vădeni (atestat la 1632, fostă reședință de plasă până in 1835), Baldovinești și Pietroiu.Comuna Victoria


Situată în sud-ul judeţului, la 49 km de Brăila, are in administrare satele Victoria (înfiinţat în 1884 prin stabilirea aici a unor ciobani) si Mihai Bravu (infiinţat in 1879 ca urmare a împroprietăririlor).

Site-ul primăriei Victoria: http://www.primariavictoria-br.ro


Comuna Vișani


Situată in partea de est a județului, pe malul stang al Buzăului, are in administare satele Vișani, Câineni-Băi si Plăsoiu (atestat la 19 februarie 1620).

Satul Câineni-Băi este binecunoscut pentru nămolul cu efecte curative al lacului de aici.


Site-ul primăriei Vișani: http://www.primariavisani.roComuna Viziru


Viziru, una dintre cele mai vechi localități ale județului Brăila (se pare că a fost înființată pe la 1462 prin statornicirea a 600 de familii robite de turci) are in administrare satele Viziru și Lanurile (numita Golășei până la 1 ianuarie 1965).


Află si alte detalii aiciComuna Zăvoaia


Situată la 65 km sud-vest de municipiul Brăila, are în administrare satele Zăvoaia (cunoscut multa vreme sub numele Slujitorii Albotești, dupa numele locuitorilor veniți aici de la târla Albota, de pe lângă Lacu Rezi) și Dudescu (atestat la 18 iunie 1594).


Află și alte detalii aici


.........................................................................................................................................................

SURSE DE DOCUMENTARE:

  • ALBUMUL JUDEȚULUI BRĂILA, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2007, 176 p. [omagiu celor 525 de ani de atestare documentara (1481-2006)]
  • WIKIPEDIA

Piese de schimb pentru camioane si autobuze


Ziar online stiri Sud est Romania